Z350259 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA REDUKTORÓW CIŚNIENIA INSTALACJI GAZOWYCH

Pojemnik 250 ml

Środek do czyszczenia reduktorów ciśnienia instalacji gazowych jest nowatorskim produktem o specjalnym składzie umożliwiającym pełne i dogłębne czyszczenie komponentu. Jego specjalny skład został opracowany tak, aby nie naruszać membran i gumowych elementów, przy czym jest bardzo skuteczny w usuwaniu tłustych i siarkowych osadów powstających w jego wnętrzu.

Co to jest:

produkt do czyszczenia reduktorów ciśnienia bez konieczności ich demontażu.

Gdzie:

można go stosować na wszystkich reduktorach ciśnienia gazu używanych w instalacjach zasilanych LPG i gazem ziemnym.

Kiedy:

zaleca się jego użycie co ok. 30 000 km lub w razie konieczności.

Zalety:

  • Czyści wnętrze reduktorów z tłustych i siarkowych pozostałości.
  • Składa się ze specjalnych substancji neutralnych dla części gumowych, membrany i uszczelki o-ring.
  • Stosowany na reduktorach ciśnienia do zasilania LPG lub gazem ziemnym.
  • Nie wymaga demontażu reduktora, oszczędzając czas interwencji.
  • Dogłębnie czysty reduktor ciśnienia

gwarantuje odpowiednią objętość gazu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania silnika i tym samym poprawia zużycie i emisję.

Sposób zamontowania:

Odłączyć przewód doprowadzający gaz do reduktora ciśnienia.

Odłączyć giętki przewód, który przesyła gaz z reduktora ciśnienia do wtryskiwaczy; należy pamiętać, że pierwszy odcinek przewodu musi być przyłączony do reduktora, przytrzymać końcówkę nad reduktorem, aby umożliwić całkowite napełnienie i uniknąć wylania się produktu. Przyłączyć odpowiednią przejściówkę do otworu wlotu gazu i wprowadzić około połowę produktu do reduktora. Pozostawić na 5-10 minut a następnie opróżnić z pozostałości umieszczając giętki przewód wylotu gazu na pozycji niższej niż pozycja reduktora ciśnienia. Wprowadzić drugą połowę produktu, aby zakończyć mycie, a następnie całkowicie usunąć wszystkie pozostałości. Podłączyć instalację i dokonać ewentualnych regulacji.

Uwaga:

W przypadku elektrozaworów uniemożliwiających wprowadzenie produktu do reduktora ciśnienia, należy otworzyć elektrozawór zasilając go elektrycznie napięciem 12V.

 

ZWRÓĆ UWAGĘ, BY NIE WPROWADZAĆ DO REDUKTOR A CIŚNIENIA AGRESYWNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW, KTÓRE MOGŁYBY USZKODZIĆ GUMOWE ELEMENTY I MEMBRANY.